Privacybeleid

Praktijk Rouw & Verlies Middelburg, kvk-nummer: 84127678, gevestigd te Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Alle informatie die u verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Praktijk Rouw & Verlies Middelburg doet haar uiterste best om de privacy te waarborgen. 

Persoonsgegevens die praktijk Rouw & Verlies Middelburg verwerkt: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en facturatiegegevens. 

Praktijk Rouw & Verlies Middelburg verwerkt deze gegevens en de gegevens met betrekking tot de begeleiding met als doel: • Contact op kunnen nemen • Opstellen begeleidingsplan • Facturatie en •Procesbewaking van de begeleiding.  Als praktijk Rouw & Verlies Middelburg vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ze u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op via info@rouwenverliesmiddelburg.nl

 

 Rouw & Verlies Middelburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84127678